Danh mục sản phẩm

Module Arduino

Thiết bị đo mức chất lỏng Ultrasonic Level Transmitter đầu ra 4-20ma và có relay điều khiển

TBD08106

Hết hàng

3.650.000₫

Đã hết hàng
  1. Thông số kỹ thuật      
  • Phạm vi đo: 5m, 10m, 15m, 20m, 25m
  • Vùng mù: 0.25m – 0.6m
  • Phạm vi chính xác: 0.25% - 0.5%
  • Giao thức: Modbus
  • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 60 độ C
  • Power: 24VDC
  1. Đo
  • L: Chiều cao máy đo được từ cảm biến đến mặt nước
  • TH: Chiều cao từ mặt cảm biến đến đáy bể phải cài đặt trước
  • X: điểm mù vùng máy k đo được.
  • H: chiều cao cột nước
  • Tính cột nước bằng cách: H = TH – L
  1. Set: pass 2000
  • P01: màn hình hiển thị(default)
  • P02: 4-20mA: dòng 2 là dòng mức nước cao nhất tương ứng với 20mA
  • P03: Cài đặt hiển thị: + 00: H và  độ F

          + 01: L và  độ F

          + 02: H và L

  • P04: Cài đặt chiều cao từ cảm biến đến đáy bể
  • P05: Tốc độ phản hồi của thiết bị 00,01,02,03: nhanh nhất, nhanh, tb, chậm
  • P06: Cài đặt vùng mù
  • P07: Cài đặt địa chỉ modbuss, ID mặc định là 01
  1. Set relay : pass 3000
  • High : giới hạn trên

  VD : H = 5m, dH = 1m.   khi H = 5m relay bật, khi H = H – dH = 4m relay đóng.

  • Low : giới hạn dưới

  VD : L = 2m, dL = 1m.   khi L = 2m relay bật, khi L = L – dL = 1m relay đóng

  Các hàm Modbus :

  01 03 00 00 00 01 84 0A           : đọc giá trị tại 40001 trả về giá trị H

  01 03 00 01 00 01 D5 CA         : đọc giá trị tại 40002 trả về giá trị L

  01 03 00 02 00 01 25 CA          : đọc giá trị tại 40003 trả về giá trị TH

  01 03 00 05 00 01 94 0B           : đọc giá trị tại 40006 trả về giá trị vùng mù

  Xem Thêm Nội Dung

Sản phẩm liên quan

Module RF 433MHz

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng của bạn
Tiếp tục mua sắm Đến trang thanh toán