Danh mục sản phẩm

Module Arduino

Đế IC

 • Lỗi liquid: Không tìm thấy toán tử = InStock
  Đế IC 14P (2 con/túi)

  Thông số kỹ thuật -   Khoảng cách 2 chân: 2.54mm = 100mil -   Khoảng cách 2 hàng chân: 7.5mm =...

  1.000₫
  Còn hàng
 • Lỗi liquid: Không tìm thấy toán tử = InStock
  Để IC 16P

  Thông số kỹ thuật -   Khoảng cách 2 chân: 2.54mm = 100mil -   Khoảng cách 2 hàng chân: 7.5mm =...

  1.000₫
  Còn hàng
 • Lỗi liquid: Không tìm thấy toán tử = InStock
  Để IC 18P

  Thông số kỹ thuật -   Khoảng cách 2 chân: 2.54mm = 100mil -   Khoảng cách 2 hàng chân: 7.5mm =...

  2.000₫
  Còn hàng
 • Lỗi liquid: Không tìm thấy toán tử = InStock
  Để IC 20P

  Thông số kỹ thuật -   Khoảng cách 2 chân: 2.54mm = 100mil -   Khoảng cách 2 hàng chân: 7.5mm =...

  1.000₫
  Còn hàng
 • Lỗi liquid: Không tìm thấy toán tử = InStock
  Để IC 24P

  Thông số kỹ thuật - Số lượng chân: 24 - Khoảng cách giữa 2 chân: 2.54mm - Khoảng cách giữa 2 hàng chân:...

  1.000₫
  Còn hàng
 • Lỗi liquid: Không tìm thấy toán tử = InStock
  Để IC 24P W

  Thông số kỹ thuật - Số lượng chân: 24 - Khoảng cách giữa 2 chân: 2.54mm - Khoảng cách giữa 2 hàng chân:...

  1.000₫
  Còn hàng
 • Lỗi liquid: Không tìm thấy toán tử = InStock
  Để IC 28P

  Thông số kỹ thuật - Số lượng chân: 28 - Khoảng cách giữa 2 chân: 2.54mm - Khoảng cách giữa 2 hàng chân:...

  1.000₫
  Còn hàng
 • Lỗi liquid: Không tìm thấy toán tử = InStock
  Để IC 28P W

  Thông số kỹ thuật - Số lượng chân: 28 - Khoảng cách giữa 2 chân: 2.54mm - Khoảng cách giữa 2 hàng chân:...

  3.000₫
  Còn hàng
 • Lỗi liquid: Không tìm thấy toán tử = InStock
  Để IC 32P

  Thông số kỹ thuật - Số lượng chân: 32 - Khoảng cách giữa 2 chân: 2.54mm - Khoảng cách giữa 2 hàng chân:...

  3.000₫
  Còn hàng
 • Lỗi liquid: Không tìm thấy toán tử = InStock
  Để IC 40P

  Thông số kỹ thuật - Số lượng chân: 40 - Khoảng cách giữa 2 chân: 2.54mm - Khoảng cách giữa 2 hàng chân:...

  3.000₫
  Còn hàng
 • Lỗi liquid: Không tìm thấy toán tử = InStock
  Để IC 6P

  Thông số kỹ thuật - Số lượng chân: 6 - Khoảng cách giữa 2 chân: 2.54mm - Khoảng cách giữa 2 hàng chân:...

  1.000₫
  Còn hàng
 • Lỗi liquid: Không tìm thấy toán tử = OutStock
  Hết hàng
  Để IC 8P

  Thông số kỹ thuật - Số lượng chân: 8 - Khoảng cách giữa 2 chân: 2.54mm - Khoảng cách giữa 2 hàng chân:...

  Liên hệ
  Còn hàng

Module RF 433MHz

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng của bạn
Tiếp tục mua sắm Đến trang thanh toán