Danh mục sản phẩm

Bộ Điều Khiển Cửa Cuốn

Module Arduino

Hướng dẫn chuyển đổi tín hiệu cảm biến PT100 và K-type sang tín hiệu dòng điện và điện áp

28/February/2019 0 Comment Linh Kiện 888

CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU CẢM BIẾN

SANG TÍN HIỆU DÒNG ĐIỆN 4-20mA VÀ TÍN HIỆU ĐIỆN ÁP

1. Chuẩn bị

+ 01 Cảm biến nhiệt độ PT100 hoặc cảm biến kiểu K

+ 01 Module chuyển đổi tín hiệu cảm biến sang tín hiệu dòng điện 4-20mA

+ 01 Module chuyển đổi tín hiệu dòng điện 4-20mA sang điện áp

2. Thực hiện

+ Kết nối cảm biến và module như sơ đồ:

+ Một số cách kết nối chuyển từ tín hiệu dòng điện 4-20mA sang điện áp:

Module RF 433MHz

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng của bạn
Tiếp tục mua sắm Đến trang thanh toán