Danh mục sản phẩm

Module Arduino

Module cảm biến màu RGB chip TCS34725

SEN03016

Hết hàng

55.000₫

Đã hết hàng
 • Mô tả sản phẩm

  Thiết bị TCS3472 mang lại giá trị trả về từ 3 màu cơ bản đỏ lục lam (RGB) và ánh sáng số. Bộ lọc ánh sáng hồng ngoại nhạy cảm với màu sắc tích hợp và bộ lọc hồng ngoại, để giảm thiểu các thành phần quang phổ hồng ngoại tới, để quản lý màu chính xác hơn.

  Thông số kỹ thuật

  • Điện áp hoạt động: 3.3V
  • dải đo: 4 – 8 in ( 10 – 20cm )
  • Giao diện: I2C

  Datasheet: TCS34725

  Code

  #include <Wire.h>

  #include "Adafruit_TCS34725.h"

  Adafruit_TCS34725 tcs =

  Adafruit_TCS34725(TCS34725_INTEGRATIONTIME_700MS, TCS34725_GAIN_1X);

  void setup(void) {

  Serial.begin(9600);

  if (tcs.begin()) {

  Serial.println("Found sensor");

  } else {

  Serial.println("No TCS34725 found ... check your connections");

  void loop(void) {

  uint16_t r, g, b, c, colorTemp, lux;

  tcs.getRawData(&r, &g, &b, &c);

  colorTemp = tcs.calculateColorTemperature(r, g, b);

  lux = tcs.calculateLux(r, g, b);

  Serial.print("Color Temp: "); Serial.print(colorTemp, DEC); Serial.print(" K - ");

  Serial.print("Lux: "); Serial.print(lux, DEC); Serial.print(" - ");

  Serial.print("R: "); Serial.print(r, DEC); Serial.print(" ");

  Serial.print("G: "); Serial.print(g, DEC); Serial.print(" ");

  Serial.print("B: "); Serial.print(b, DEC); Serial.print(" ");

  Serial.print("C: "); Serial.print(c, DEC); Serial.print(" ");

  Serial.println(" ");

  }

   

  Xem Thêm Nội Dung

Sản phẩm liên quan

Module RF 433MHz

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng của bạn
Tiếp tục mua sắm Đến trang thanh toán